La llegítima és la porció de béns de la qual el testador no pot disposar lliurement.

Tots tenim dret a una part de l’herència dels nostres pares, encara que al testament no siguem hereus.

A Catalunya és el 25% de la totalitat de l’herència neta -cabal relicte-, és a dir, sobre tots els béns de l’herència menys les despeses d’última malaltia i deutes. La llegítima l’entrega l’hereu i pot ser una quantitat líquida o no .

         Advocada a Badalona
        Advocada a Barcelona